Ring oss

010 222 20 99

Maila oss

info@maskrosenshvb.se

Placering

Placering

Inskrivning

En inskrivning på Maskrosen kan ske båda planerat och akut. Om den är planerad är ett studiebesök möjligt för att få träffa föreståndare och en personal från boendet. Då ges information om boendet, hur vardagen ser ut och vilka regler och förhållningssätt vi har på Maskrosen. Vi får även möjlighet att få mer information om individens situation och kan på ett bättre sätt möta ungdomen när denne kommer till oss.

Ibland sker inskrivning akut utan någon längre förberedelse. Då har boendepersonal fått en beskrivning från ansvarig socialtjänst om de behov som finns och vad Maskrosen ska hjälpa ungdomen med.

Vid en inskrivning på Maskrosen tilldelas man ett eget rum och har ett inskrivningssamtal med personal på boendet. Där får ungdomen berätta mer om sig själv samt få mer information om vilka regler och rutiner som finns på Maskrosen.

För mer information eller för placeringsförfrågan är ni välkomna att kontakta föreståndare på telefonnummer 010-22 22 099.

Utskrivning

En del av de placerade ungdomarna är i behov av extra stöd vid utskrivning för att minska risken för återfall i brott, missbruk eller destruktiva mönster. Därför jobbar Maskrosen med utslussning för att underlätta övergången mellan tiden under behandling och livet efter behandling. Maskrosens behandling medför en kontaktperson som finns med i behandlingsprocessen och efter utskrivningen för att kunna trygga ett välfungerande och hållbart liv.

Maskrosen arbetar för att ungdomen ska kunna etablera sig i sitt vardagliga liv och för att uppnå uppsatta individuella  mål. Maskrosens kontaktpersoner stöttar i samband med tillbakaflytt till sin ursprungliga hemmiljö eller till eget boende.

Maskrosen jobbar med vidareutveckling och har tät uppföljning med ungdomen efter utskrivning. Syftet är att ungdomen ska kunna etablera sig inom jobb, studier eller annan konstruktiv sysselsättning.

Föregående bild
Nästa bild

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om det är någonting du undrar över.