Placering

Placering

Inskrivning

I dialog med Maksrosens föreståndare kan ungdomens ansvarige Socialtjänst efterfråga plats för ungdomen på boendet. I dialogen angående placering är det viktigt att det framgår detaljer kring ungdomens personliga omständigheter och individuella behov som boendet behöver känna till för att bedriva omsorg för ungdomen.

Om socialsekreterare ansöker om plats för en ungdomska föreståndaren göra en lämplighetsbedömning som utgår från socialsekreterarens bedömning av vilket behov av vård som ungdomen har.

Ett första besök på boendet kan planeras in för ungdomen, socialsekreterare och eventuell personal från boendet där ungdomen för närvarande bor. Ungdomen får vid besöket möjlighet att se sig om på boendet och träffa föreståndaren och en personal på boendet. Under mötet förklara verksamhetschefen övergripande förhållningssätt, regler och rutiner som finns på boendet.

Socialsekreterare ska inkomma med uppdaterad vårdplan och aktuellt skriftligt beslutsunderlag till föreståndaren vid studiebesöket.

Utskrivning

En del av de placerade ungdomarna är i behov av extra stöd vid utskrivning för att minska risken för återfall i brott, missbruk eller destruktiva mönster. Därför jobbar Maskrosen med utslussning för att underlätta övergången mellan tiden under behandling och livet efter behandling. Maskrosens behandling medför en kontaktperson som finns med i behandlingsprocessen och efter utskrivningen för att kunna trygga ett välfungerande och hållbart liv.

Maskrosen arbetar för att ungdomen ska kunna etablera sig i sitt vardagliga liv och för att uppnå uppsatta individuella  mål. Maskrosens kontaktpersoner stöttar i samband med tillbakaflytt till sin ursprungliga hemmiljö eller till eget boende.

Maskrosen jobbar med vidareutveckling och har tät uppföljning med ungdomen efter utskrivning. Syftet är att ungdomen ska kunna etablera sig inom joobb, studier eller annan konstruktiv sysselsättning.

Föregående
Nästa

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om det är någonting du undrar över.