Ring oss

010 222 20 99

Maila oss

info@maskrosenshvb.se

Personal

Maskrosens personal

Vi jobbar för att all problematik inte ska vara kvarstående utan enbart ett skede i livet. Vi tror på lösningar och mål. Vårt fokus är långsiktig hållbarhet.

Maskrosens personal är utbildade socialpedagoger, behandlingspedagoger, socionomer och beteendevetare. Vissa av personalen har vidareutbildning i olika behandlingsprogram som vi erbjuder på Maskrosen. Maskrosen är bemannat dygnet runt och har vaken nattpersonal alla nätter året runt. Vi har alltid jourpersonal i beredskap vid behov.

Vi arbetar löpande med utbildning och utveckling av personalens kompetens, både internt inom verksamheten och med externa utbildningar. Vi ser vikten av att personalen är uppdaterade och fortlöpande får kompetensutveckling för att de på bästa sätt ska kunna möta ungdomarna och ge de rätt stöd och verktyg. Vår personal arbetar dagligen med ett lösningsfokuserat förhållningssätt, med motiverande samtal och möter alla situationer med ett lågaffektivt bemötande. Vår verksamhet är ständigt intresserade av att kvalitetsutvecklas vilket innebär att vi är öppna för nya metoder som kan förbättra vården. Vi anpassar metoden i förhållande till individen. Maskrosen tror mer på att det finns fler än ett perspektiv som går att tillämpa än att en och samma tanke går att applicera på alla.

personal

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om det är någonting du undrar över.