Ring oss

010 222 20 99

Maila oss

info@maskrosenshvb.se

Målgrupp

”Vi Jobbar Med, För och Åt Ungdomar”

Maskrosen riktar sig till pojkar och flickor i åldern 14-18 år, med olika typer av riskbeteenden. Maskrosen kommer att genomföra förändrings- och behandlingsarbete med och för ungdomar

Vår målgrupp är ungdomar som befinner sig i riskmiljöer, kanske har ungdomen blivit misstänkt för brott eller har testat droger, är utagerande eller andra normbrytande beteende. Ungdomen kan också ha svårigheter i hemmet eller psykisk ohälsa. Syftet med en placering på Maskrosen är att förhindra och minska komplex problematik. Vidare ska placeringen ge ungdomen verktyg för att kunna ta rätt val för sin egen utveckling och ta avstånd från risker och beteende som innebär negativ inverkan på individen. Vårt mål är alltid att ungdomen ska ha med sig verktyg och kunskap för att klara sig bra under de förutsättningar de kommer till när deras placering på Maskrosen är över, oavsett om det är hem till vårdnadshavare eller eget boende.

Målgrupp

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om det är någonting du undrar över.