Målgrupp

”Vi Jobbar Med, För och Åt Ungdomar”

Maskrosen riktar sig till pojkar och flickor i åldern 14-18 år, med olika typer av riskbeteenden. Maskrosen kommer att genomföra förändrings- och behandlingsarbete med ungdomar med viss mån av stöd från deras familjer.

Målet är att förebygga samt förhindra eller minska komplex problematik som kriminalitet, brottslighet, droganvändande, destruktiv skolgång, negativ gängbildning och annat destruktivt, socialt normbrytande beteende.

Placeringen kan vara frivillig men också att Socialnämnden i kommunen beslutat om en placering på HVB-hem för barn och unga. Även Tingsrätten kan döma samt besluta om vård och behandling på ett HVB-hem, som vår verksamhet erbjuder.

Syftet för vistelsen hos Maskrosen är att ungdomar, vars psykosociala miljö i hemförhållandet anses ohälsosam, ska få tillgång till vård och behandling på en annan plats och miljö än i sitt egna hem.

Syftet och anledningen för målgruppen är att hemsituationen är destruktiv till den grad att den unge kan behöva vistas på annan plats än sitt egna hem. Destruktiv hemmiljö kan innebära brottslighet, kriminalitet, utebliven skolgång, eller om individens beteende och psykiska hälsa är negativ.

Maskrosen bidrar med en trygg miljö och fokuserar på att bryta negativa mönster. Målgruppen kommer att bemötas av kompetent personal som agerar som förebilder, som är till för att stötta och hjälpa den unge mot en konstruktiv väg på annan plats än sin egna miljö.

Alla insatser kommer att planeras individuellt men arbetet kan även ske i grupp. Verksamheten kommer i hög utsträckning arbeta brotts- och missbruksförebyggande genom individuella samtal, parallellt med andra former av socialt arbete.

Målgrupp

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om det är någonting du undrar över.