• Hem
  • /
  • Om Maskrosen

Om Maskrosen

Om Maskrosen - Detta är vi!

Maskrosen jobbar med att ge stöd, vård och behandling till personer som Socialnämnden har tagit beslut om att omhändertaga.

Placering hos Maskrosen kan även ske på frivillig basis om ungdomen själv initierar sådan vård och då beslutar Socialnämnden i kommunen om placering. Personalen på Maskrosen har specialkompetens i att bemöta och arbeta med barn och ungdomar som är i behov av att få tillgång till vård och behandling på en annan plats än i det egna hemmet.

Problematiken ligger ofta i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i kombination med psykosocial problematik och ofta även en begynnande drogproblematik eller olika former av riskbeteende

Det kan handla om att de på grund av sina svårigheter inte klarar av att gå till skolan, har problem med kompisar och det sociala samspelet .

Vi sätter därför alltid ungdomens behov i centrum och lägger fokus på vad just den här personen behöver för stöd utifrån bakomliggande svårigheter, samt vilka egna resurser som finns. För alla har resurser, men de kan vara dolda.

Personalen matchas med ungdomen utifrån den unges individuella behov.

Om Maskrosen

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om det är någonting du undrar över.