Ring oss

010 222 20 99

Maila oss

info@maskrosenshvb.se

  • Hem
  • /
  • Maskrosprogrammet

Maskrosprogrammet

Maskrosprogrammet

Maskrosen har utvecklat ett program som bygger på sysselsättning med dagliga rutiner. Skolan är enligt forskning en av de främsta skyddsfaktorer för unga människor. Vi motiverar den unge för att fortsätta sina studier och strävar efter att skolsituationen är välfungerande.

Vid fall då skolsituationen är problemfylld och skolgången inte fungerar så har Maskrosen utvecklat ett program med ett innehåll av: praktik, lärling och arbete. Maskrosen samarbetar med näringslivet, olika firmor, företag och aktörer som bidrar med arbetslivserfarenhet och handledning. Den dagliga verksamheten jobbar tillsammans med Maskrosen och ungdomen för att lyckas med uppsatt handlingsplan och uppsatta mål.

Vi tror på samarbete och inkludering för att ungdomen ska känna meningsfullhet i sin vardag samtidigt som ungdomen utvecklas och får nya kunskaper om sitt yrke. Ungdomen ger tillbaka till verksamheten genom att bidra med nya perspektiv med stöttning från alla parter i ett samhällsengagemang där vi alla medverkar för en förändring i positiv riktning.

Maskrosprogrammet

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om det är någonting du undrar över.