• Hem
  • /
  • Arbetssätt

Arbetssätt

Hur vi arbetar

Vår utgångspunkt är främst att jobba utifrån BBIC där ungdomens individuella situation och personliga förutsättningar är styrande faktorer. 

Gemensamt formar vi en strukturerad behandlingsplan som innefattar skola, alternativa studier, praktik, daglig sysselsättning, fritidssysselsättning, lösningsfokuserade samtal, KASAM, MI, Miljöterapi, KBT, KSL, HAP, ART eller RePulse.

Maskrosen jobbar utifrån fyra fokusområden: Anknytning, Involvering, Åtangande och Moralisk övertygelse. Läs mer om respektive fokusområde nedan.

Alla insatser kommer att planeras individuellt men arbetet kan även ske i grupp. Verksamheten kommer i hög utsträckning arbeta brotts- och missbruksförebyggande genom individuella samtal parallellt med andra former av socialt arbete.

Anknytning

Ungdomar med ett svagt positivt nätverk löper större risk att falla för destruktiva mönster vilket vi förebygger genom att skapa en stor omslutning av professionellt nätverk. Våra pedagoger jobbar med förebildskap och anknyter ungdomen till positiva förebilder som krävs utifrån den unges situation.

Involvering

Vi jobbar för att alla ungdomar ska vara involverade i något positivt. Forskning visar att konstruktiv sysselsättning i form av skola, praktik eller fritidssysselsättning är behövliga skyddsfaktorer och därför strävar vi efter att alla ungdomar ska ha en daglig sysselsättning, först och främst skola. Vi samarbetar med olika aktörer i arbets och- näringslivet och tillsammans med ungdomen skapar vi en alternativ sysselsättning, i form av praktik då den unge inte har en fungerande skolgång. I Maskrosens behandlingsarbete ingår aktiviteter som matlagning, bakning, trädgårdsarbete, träning och nöjesaktiviteter. Vi skapar meningsfull fritid genom att involvera våra ungdomar i olika föreningar som kan bidra med nya intressen.

Åtangande

Det är en svår utmaning för unga människor som känner hopplöshet, inte har några framtida mål eller inte vet vad de vill få ut av livet. Risken ökar för destruktivitet då individer inte har några åtaganden i livet.

Moralisk övertygelse

Vårt arbetssätt lutar sig på evidensbaserade metoder och vår kompetens med lång erfarenhet. Vår grund ligger i modellen att vi fokuserar på att söka lösningar och mål i stället för att fokusera på problem och hinder. Vi tränar ungdomar att kunna fatta rätt beslut och hitta nya resonemang kring normer och värderingar som ökar deras moraliska övertygelse. Maskrosen har utbildade samtalsterapeuter, handledare och utbildningspersonal inom ART och lösningsfokus. Verksamheten kommer bl.a. använda sig av de kognitiva påverkansprogrammen och evidensbaserade programmen Kriminalitet Som Livsstil-Vägvalet (KSL), Aggression Replacement Training (ART) och RePulse.

Hur vi arbetar

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om det är någonting du undrar över.