Personal

 

 

VI Tror På Möjligheter

Och Det Skapar VI Tillsammans”

 

 

 

Vi jobbar för att all problematik inte ska vara kvarstående utan enbart ett skede i livet. Vi tror på lösningar och mål. Vårt fokus är långsiktig hållbarhet. Maskrosens personal har unika spetskompetenser som kan individanpassas utifrån kartlagda behovsområden. Vi är en arbetsgrupp som består av socionomer, behandlingspedagoger, terapeuter och kuratorer. Maskrosen är bemannat dygnet runt och har vaken nattpersonal alla nätter året runt. Vi har alltid jourpersonal i beredskap vid behov. Vår personal är ART certifierade och ständigt uppdaterade i evidensbaserade KBT metoder. Vår personal är även certifierade till att utbilda i lösningsfokus och MI samtal. Vår verksamhet är ständigt intresserade av att kvalitetsutvecklas vilket innebär att vi är öppna för nya metoder som kan förbättra vården. Vi anpassar metoden i förhållande till individen. Maskrosen tror mer på att det finns fler än ett perspektiv som går att tillämpa än att en och samma tanke går att applicera på alla.