Hem

                                                                                                                                                                                                            

UR SVÅRIGHETER 

FÖDS MÖJLIGHETER”

                                                                                                                                            

Maskrosens behandlingshem är belägen i en rymlig villa i ett fridfullt område i Arlöv strax utanför Malmö. Vi erbjuder ungdomarna en trygg och avkopplande miljö för både kropp och själ. Verksamhetens behandling sker i vår trivsamma atmosfär som är väldigt uppskattad på grund av vårt stora utrymme i form av villa och tillgång till natur.

Maskrosen riktar sig till pojkar och flickor i åldern 14-19 år med olika typer av riskbeteenden. Vi arbetar bl a med utagerande beteende, neuropsykiatriska problem, kriminalitet, skola, familj, lättare missbruk och övergrepp, oftast i en multiproblematik med flera av nämnda områden. Maskrosen genomför förändrings- och behandlingsarbete med ungdomar. Målet är att förebygga samt förhindra eller minska komplex problematik som kriminalitet, brottslighet, droganvändande, destruktiv skolgång, negativ gängbildning och annat destruktivt, socialt normbrytande beteende.

Maskrosen jobbar med vikten av anknytning och goda relationer. Därför är familjen viktig även när ungdomen inte kan bo tillsammans med dem.

När familjen bor långt bort så har vi egna rum till familjen som de kan övernatta i. Vi har också möjlighet att arbeta med familjen och ungdomen i Maskrosens behandlingshem när det krävs att vi möts på ett neutralt ställe.